Σε περίπτωση εγκατάστασης με τοπικούς εκτυπωτές (UltiDev Cassini)


Έλεγξτε αν το service Ulti Dev Cassini εκτελείται και δουλεύει.

Δείτε αν έγινε πρόσφατα update των windows.

Δείτε αν άλλαξε η στατική IP του Η/Υ απο αυτήν που ορίσαμε στο backoffice. Αν είναι διαφορετική θα πρέπει να ξανα αλλάξει.

Δείτε αν το firewall είναι κλειστό.Σε περίπτωση εγκατάστασης με δικτυακούς εκτυπωτές ESC POS

Α) Καταγράψτε απο κάθε εκτυπωτή τη στατική IP του. 

Για να πάρουμε την στατική IP απο κάθε εκτυπωτή κάνουμε τα εξής:

1) Κλείνουμε τον εκτυπωτή.

2) Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί feed. 

3) Καθώς το πατάμε ανοίγουμε τον εκτυπωτή και βγαίνει η σελίδα πληροφοριών του εκτυπωτή.

4) Ελέγχουμε αν οι IP που ορίσαμε στο backoffice αντιστοιχούν με αυτές που βγήκαν απο τον εκτυπωτή.


Β) Κάντε επανεκκίνηση το router.Σε περίπτωση εγκατάστασης με ψηφιακούς εκτυπωτές KDS

Α) Δείτε αν ο χρήστης μπαίνει με το σωστό PIN.

B) Δείτε αν έχει internet ο πελάτης καθώς το KDS δουλεύει μόνο online.