Οι εκτυπωτές που είναι συμβατοί με το σύστημα είναι αυτοί όπου κάτω από τον εκτυπωτή αναγράφεται Command Line ESC POS Commands.


Αν υπάρχει Η/Υ windows διαθέσιμος στον χώρο της εγκατάστασης μπορεί με ένα print service να δουλέψουν και οι εκτυπωτές που δεν είναι συμβατοί.