Κλείστε και ανοίξτε την ταμειακή μηχανή.

Ελέγξτε αν το καλώδιο δικτύου είναι κουμπωμένο στην ταμειακή μηχανή.

Ελέγξτε αν το χαρτί της ταμειακής μηχανής έχει τελειώσει ή αν έχει τοποθετηθεί σωστα.

Κάντε επανεκκίνηση το router σας.