Κατεβάζουμε την εφαρμογή απο το playstore για android μηχανήματα.

Κατεβάζουμε την εφαρμογή από το windows store για windows μηχανήματα.


Όταν ανοίγει πρώτη φορά η εφαρμογή, μας ζητάει τα στοιχεία σύνδεσης, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που δημιουργήσαμε στο back office.


Μόλις πατήσουμε είσοδος τότε συγχρονίζει κάποια δεδομένα από το back office για να μπορέσει η εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί αδιάκοπα είτε χάσει το internet είτε το δίκτυο.


Μόλις σύγχρονίσει τότε είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τα PIN των χρηστών που ορίσαμε στο back office.
Χρήσιμη συμβουλή

Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε επαναφορά της τοπικής βάσης που συγχρονίσαμε τότε πατάμε 999999999 την ώρα που μας ζητάει το PIN και με αυτό τον τρόπο μας ξαναζητάει τα στοιχεία σύνδεσης του back office.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δώσουμε λύση σε κάποια προβλήματα που μπορεί να μην συγχρονίστηκε κάποιο είδος ή κατηγορία.