Μόλις συνδεθούμε με το PIN μας στην κάτω μπάρα βλέπουμε τους χώρους που σχεδιάσαμε στο back office για κάθε πόστο.Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ξανά την κάτοψη του χώρου τότε πηγαίνουμε στο back office στις ρυθμίσεις -> κατόψεις -> επιλέξουμε τον χώρο που θέλουμε να επεξεργαστούμε και διαμορφώνουμε τα τραπέζια όπως θέλουμε.


Με drag n drop μπορούμε να μετακινήσουμε τα τραπέζια.

Με το βελάκι στην γωνία απο κάθε τραπέζι μπορούμε να κάνουμε resize το μέγεθος του τραπεζιού