Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις γραμμές τις παραγγελίας 


Τα εικονίδια που έχει η κάθε γραμμή υποδηλώνουν τι ενέργειες έχουν γίνει για την κάθε γραμμή

Π.χ. για την πρώτη γραμμή τα εικονίδια με την σειρά που τα βλέπουμε σημαίνουν ότι έχει εκτυπωθεί, ότι είναι έτοιμο απο την κουζίνα, ότι σερβιρήστηκε, πληρωθηκε και βγήκε απόδειξη.Αν πατήσουμε κλίκ πάνω στην περιγραφή του είδους από το καλάθι τότε ανοίγει η παρακάτω φόρμα


Σε αυτή την φόρμα μπορούμε να αλλάξουμε τα εξής:

Την ποσότητα

Την τιμή αν επιτρέπεται για αυτό το είδος από το back office.

Να βάλουμε έκπτωση αν επιτρέπεται για τον χρήστη που έκανε Login

Να δούμε αν εκτυπώθηκε 

Να δούμε αν είναι έτοιμο από την κουζίνα

Να δούμε αν το έχουμε σερβίρει 

Να δούμε αν πληρώθηκε

Να δούμε αν βγήκε απόδειξη 


Στα σχόλια βλέπουμε ότι έχουν μπεί οι τροποποιητές που έχουμε διαλέξει, σε περίπτωση που δεν έχουμε κάποιον τροποποιητή τότε μπορούμε να το γράψουμε στα σχόλια και όταν το στείλουμε για εκτύπωση θα βγεί και αυτή η ειδική ανάγκη.