Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες για μεμονωμένες γραμμές απο τα προϊόντα που έχουμε περάσει στο καλάθι μας για την παραγγελία που διαχειριζόμαστε.


Αυτό γίνεται με τα check που υπάρχουν δεξία από κάθε γραμμή


Δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε μόνο την πρώτη και δεύτερη γραμμή και στο βελάκι που δείχνει κατά πάνω, για αυτές τις δυο γραμμές μπορούμε να εκτελέσουμε τις παρακάτω διαδικασίες.
1) Να βγάλουμε ανάλυση παραγγελίας μόνο για αυτές τις δύο γραμμές

2) Να εκδόσουμε απόδειξη

3) Να εκδόσουμε τιμολόγιο

4) Να αντιστοιχήσουμε μέλος για να συλλέξει πόντους

5) Να μεταφέρουμε αυτές τις δυο γραμμές σε άλλο τραπέζι

6) Να εφαρμόσουμε έκπτωση είτε με ποσοστό είτε με ποσό

7) Να εφαρμόσουμε άλλο τιμοκατάλογο

8) Να πούμε ότι είναι έτοιμα απο την κουζίνα

9) Να πούμε ότι σερβιρίστηκαν