Μπορούμε να πληρωθούμε την παραγγελία μερικώς αρκεί να επιλέξουμε ποιες γραμμές θέλουμε να πληρωθούμε.
Αν δεν επιλέξουμε καμία γραμμή απο προεπιλογή το σύστημα καταλαβαίνει ότι είναι για όλες τις γραμμές, δηλαδή σαν να τις επιλέξατε όλες.


Επιλέξουμε τις γραμμές που θέλουμε και πατάμε πληρωμή

Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να πούμε με τι τρόπο πληρωμής θέλουμε να πληρωθούμε 
Απο το πεδίο "Ποσό είσπραξης" μπορούμε αν θέλουμε να συμπληρώσουμε ότι πόσο θέλουμε και να το πληρωθούμε ακόμα και ένα ένα ευρώ. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα να καταχωρούμε οτιδήποτε είσπραξη και με οποιαδήποτε τρόπο για την παραγγελία.


Όσο το τραπέζι δεν έχει πληρωθεί με όλοκληρο το ποσό της παραγγελία παραμένει ανοιχτό μέχρι να πληρωθούμε όλο το σύνολο της παραγγελίας.