Μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες που αφορούν όλη την παραγγελία.

Αναλυτικότερα πάνω απο τις γραμμές του καλαθιού βλέπουμε κάποια εικονίδια της παρακάτω εικόνας


Το πρώτο εικονίδιο με τις τρείς κάθετε κουκίδες μπορούμε να κάνουμε τα εξής:


1) Αν σε περίπτωση θέλουμε να διαχωρίσουμε την παραγγελία στο τραπέζι σε περισσότερες απο μια τότε με αυτή την ενέργεια μπορούμε να καλύψουμε τραπέζια τα οποία χωράνε περισσότερες απο μία παρέες.

2) Μπορούμε να δούμε πληροφορίες για τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως ημερομηνία, σερβιτόρος κτλ

3) Να δούμε τα στοιχεία παράδοσης σε περίπτωση που είναι online delivery

4) Να άλλαξουμε την κατάσταση απόόλες τις γραμμές μαζικά ότι τιμολογήθηκαν

5) Να άλλαξουμε την κατάσταση απόόλες τις γραμμές μαζικά ότι ΔΕΝ τιμολογήθηκαν σε περίπτωση που δεν βγήκε η απόδειξη.


Με το δεύτερο εικονίδιο μπορούμε να μετακινήσουμε την παραγγελία σε άλλο τραπέζι

Με το τρίτο εικονίδιο μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό ατόμων 

Με το τέταρτο εικονίδιο μπορούμε να ακυρώσουμε την παραγγελία.