Περιεχόμενα


Οικονομικές Κατηγορίες


Οι οικονομικές κατηγορίες επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση των ταμειακών συναλλαγών της εταιρείας είτε σε μορφή εξόδων είτε εσόδων. Συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη καταγραφή των συναλλαγών της εταιρείας παράλληλα με τους χρηματικούς λογαριασμούς.


Παραμετροποίηση


 • Περιγραφή- Όπου ορίζεται η ονομασία της κατηγορίας.
 • Τύπος- Ορίζεται αν η κατηγορία της ταμειακής συναλλαγής είναι είσοδημα ή δαπάνη.
 • Προεπιλεγμένο για πληρωμές - Ορίζεται ως κατηγορία που εμφανίζεται στις ταμειακές πληρωμές και συναλλαγές.
 • Προεπιλεγμένο για κινήσεις βάρδιας- Ορίζεται ως κατηγορία που εμφανίζεται στις ταμειακές πληρωμές και συνναλαγές στις κινήσεις μια βάρδιας υπαλλήλου.


Χρηματικοί Λογαριασμοί


Η έννοια των χρηματικών λογαριασμών χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σε οποιαδήποτε μορφή (ταμείο, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί). Η παρακολούθηση των ταμειακών συναλλαγών της εταιρείας με χρήση των χρηματικών λογαριασμών παρέχει άμεση πληροφόρηση κάθε στιγμή για την οικονομική εικόνα της εταιρείας.

 

Hint: Δε θα πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ των ταμείων της εταιρείας (φυσικών ταμείων) και των χρηματικών λογαριασμών.


Παραμετροποίηση


 • Περιγραφή, όπου ορίζεται η ονομασία του χρηματικού λογαριασμού
 • Νόμισμα,   όπου επιλέγεται το νόμισμα που θέλουμε να  παρακολουθείται ο λογαριασμός
 • Ποσό :  όπου ορίζεται το αρχίκο επιθυμητό ποσό του λογαριασμού
 • Προτεραιότητα :  Ο βαθμός προτεραιότητας εμφάνισης του λογαριασμού
 • Τύπος Λογαριασμού :  Πεδίο ομαδοποίησης των τραπεζικών λογαριασμών
 • Ενεργό :   όπου ορίζεται  αν ο λογαριασμός είναι διαθέσιμος για χρήση και πίστωση
Χρηματικές Συνναλαγές
Η λίστα των χρηματικών συναλλαγών μας εμφανίζει τις  εισπράξεις και τις πληρωμές  που διεξάγονται απο απο την εταιρεία μας. Ενημερώνεται με όλες τις ταμειακές συναλλαγές που διεκπεραιώνονται  από τα  POS της εταιρείας και από το online delivery απο την σελίδα του καταστήματος. Προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήθει μια χειροκίνητη εισαγωγή στις συναλλαγές για την τροποποιήση μιας συναλλαγής ή τη δημιουργία καινούργιας.

Η παρακολούθηση των ταμειακών συναλλαγών της εταιρείας με χρήση των χρηματικών λογαριασμών και των κατηγοριών  παρέχει άμεση πληροφόρηση κάθε στιγμή για την οικονομική εικόνα της εταιρείας. 

 
Οι λειτουργίες και η διαχείρηση της λίστας ειναι ίδιες με αυτές της Λίστας Προϊόντων (δες εδώ).


Δημιουργία Νέας Συναλλαγής:


Με το σύμβολο  επιλέγουμε καταχώρηση νέας Συναλλαγής.


Παραμετροποίηση


 • Τύπος, όπου ορίζεται η κατηγορία χρηματικής συναλλαγής που είναι για εισαγωγή
 • Επαφή,   όπου επιλέγεται αν είναι απαραίτητο η επωνυμία που θέλουμε να συσχετιστεί η συναλλαγή
 • Ποσό Εσόδου/Εξόδου :  το ποσό της ταμειακής συναλλαγής.
 • Σε λογαριασμό:   όπου ορίζεται  ο λογαριασμός που είναι διαθέσιμος για χρήση και πίστωση
 • Κατηγορία:  επιλέγεται η χρηματική κατηγορία που συσχετίζεται με την συναλλαγή
 • Ημερομηνία
 • Χρήστης:  Επιλέγετε αυτόματα ο χρήστης που κατηχωρεί την συναλλαγή
 • Σχόλια:  Γενικά σχόλια για την συναλλαγή


Στατιστικά Εσροές-Εκροές


Απο το Side Menu του BackOffice στην καρτέλα Στατιστικά επιλέγουμε το στατιστικό Εισροές - Εκροές


Οι πίνακες και τα διαγράμματα που παρουσιάζονται προσφέρουν μια οπτικοποιημένη γενική εικόνα των χρηματικών συναλλαγών που εμφανίζονται παραπάνω. Παρουσιάζει μια εικόνα των εσόδων και εξόδων της εταιρείας και επιτρέπει την παραμετροποίηση των πινάκων και διαγραμμάτων για την προβολή οικονομικής ανάλυσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.