Απο το κεντρικό Menu επίλεγουμε την καρτέλα διαχείρηση Ιστοσελίδας και επιλέγετε την Λίστας Παραγγελιών

Η Λίστα επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείρηση του ιστορικού των παραγγελιών στο καταστημα. Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ή την επεξεργασία μιας παραγγελίας για την πλήρη εικόνα και οργάνωση των κρατήσεων του καταστήματος.Τροποποίηση μιας ΠαραγγελίαςΑπο την λίστα των παραγγελιών επιλέγουμε την προσθήκη νέας Παραγγελίας

ή επιλέγουμε μια Παραγγελία απο την λίστα.


Παραμετροποίηση


  • Κωδικός Παραγγελίας
  • Δημιουργήθηκε:  Η ημερομηνία και ώρα που καταχωρηθήκε η παραγγελία στο σύστημα είτε απο το POS απο την delivery σελίδα.
  • Επαφή: Το όνομα του χρήστη με ο οποίος δημιουργήσε την παραγγελία.
  • Κατάσταστη Παραγγελίας
  • Κωδικός Κουπουνιου: Ο κωδικός του κουπουνιού προσφοράς αν χρησιμοποιήθηκε
  • Προϊόντα Παραγγελίας: Η λίστα προϊόντων που περιέχει η παραγγελία.Διαχείρηση Λίστας Προϊόντων και Στοιχείων Αποστολής παραγγελίας


Απο την λίστα των προϊόντων με την ιδιότητα του διαχειρηστή είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μια παραγγελία που υπάρχει ήδη. Με το κουμπί προσθήκη Προϊόντος επιλέγουμε απο την λίστα που θα μας εμφανιστεί το επιθυμητο προϊον που θέλουμε να προσθέσουμε. Αποθηκεύουμε την αλλαγή στην παραγγελίας και αν είναι αναγκαίο νε το σύμβολο του εκτυπωτη μπορούμε να επανακτυπώσουμε την τροποποιημένη Παραγγελία. 
Με την επιλογή της καρτέλας Πληροφορίες αποστολής μπορούν να εντοπιστούν τα στοιχεία μιας delivery παρραγελίας και πιθανόν σχόλια για αυτή.