Πρόσβαση στα Τραπέζια:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω "Ρυθμίσεις" και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Τραπέζια.Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλα τα τραπέζια που έχω δημιουργήσει στην επιλογή Κατόψεις. (δες εδώ)

Κάνοντας κλικ στο τραπέζι που επιθυμώ να επεξεργαστώ μου εμφανίζεται η σελίδα 

Οι ενέργειες που μπορώ να κάνω είναι :

  • Στο πεδίο Περιγραφή να αλλάξω το όνομα του τραπεζιού, επηρεάζει ενεργά το όνομα που υπάρχει και στις Κατόψεις.
  • Από το πεδίο Τιμοκατάλογος να εφαρμόσω στο τραπέζι μου μέχρι έναν ενεργό Τιμοκατάλογο που θα εφαρμόζεται αυτόματα σε αυτό.
  • Επιλογή μέχρι μίας Ομάδας Εκτυπωτών μεταξύ των διαθέσιμων που έχουν δημιουργηθεί.
  • Εφαρμογή από κανένα έως και όλα από τα διαθέσιμα διαδραστικά κουμπιά (πχ Είναι ανενεργό)

Κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν για τη σωστή λειτουργία του τραπεζιού.