Πρόσβαση στην Ανάλυση Πόντων:

Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω  

και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Ανάλυση Πόντων.


Τι είναι η Ανάλυση Πόντων: 


Πρόκειται για μία καρτέλα η οποία σχετίζεται άμεσα με το σύστημα Loyalty πελατών.

Η λογική αναζήτησης σε αυτήν την καρτέλα είναι η ίδια με όλες τις υπόλοιπες του Μενού/Στατιστικά, βάση συγκεκριμένων ημερομηνιών

και παρέχεται η δυνατότητα Εκτύπωσης της αναζήτησης μου αλλά και μέσω του κουμπιού 

επιπρόσθετης αναζήτης με άλλα κριτήρια , μέσα στην ήδη υπάρχουσα αναζήτησή μου.


Παρακάτω το παράθυρο που θα εμφανιστεί πατώντας το κουμπί εξατομικευμένης αναζήτησης.


Ας δούμε με ενα συγκεκριμένο παράδειγμα αναζήτησης την Ανάλυση Πόντων.

Επιλέγουμε από τα παραπάνω μενού την επιλογή Αυτό το μήνα και θα έχουμε την παρακάτω καρτέλα.


 

Η καρτέλα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :

  1. Εξαργυρώσεις 
  2. Πόντοι

Εξαργυρώσεις


Εμφανίζει τις ενέργειες εξαργύρωσης που έχουν γίνει στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δηλαδή , για την ημερομηνία 09/11/2021 και ώρα 13:25 , βλέπουμε πως ο πελάτης Αδαμίδης Γιώργος ,κάτοχος κάρτας μέλους με αριθμό 10044, εξαργύρωσε 100 πόντους Loyalty, επιλέγοντας τον τιμοκατάλογο που προσφέρει Εξαργύρωση γλυκού με 100 πόντους και η παραγγελία έγινε από το τραπέζι 3.


Πόντοι


Εμφανίζει τους πόντους που συλλέγει ένας πελάτης με κάθε παραγγελία του.

Εδώ βλέπουμε πως για την ημερομηνία 09/11/2021 και ώρα 13:45, ο πελάτης ΡΕΚΟΡ κάτοχος κάρτας μέλους με αριθμό 2810, κέρδισε 3,50 Loyalty πόντους, με παραγγελία που έδωσε και ενώ ανήκει στον Τιμοκατάλογο φίλων.


Τονίζεται πως για να υπάρχουν αποτελέσματα από την αναζήτηση στη συγκεκριμένη καρτέλα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σε εφαρμογή το πρόγραμμα Loyalty.