Πρόσβαση στις Ομάδες μονάδων μέτρησης:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Ομάδες μονάδων μέτρησης.  Οι ομάδες μονάδων μέτρησης είναι τα συστήματα μέτρησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην επιχείρηση μας.

Σε μία επιχείρηση "Cafe-Bar" για παράδειγμα που εμπορεύεται προϊόντα σε τεμάχια, όπως ένας ελληνικός καφές ή ένα μπουκαλάκι νερό, αρκεί να δημιουργήσω μια ομάδα η οποία θα έχει ως μονάδα μέτρησης το "1 τεμάχιο".

Σε κάποια άλλη επιχείρηση όπως ένας φούρνος που λειτουργεί και ως Cafe , θα μπορώ να εντάξω και τη μονάδα μέτρησης "κιλό", αφού θα χρειαστεί για πολλά προϊόντα που πωλούνται με αυτό το καθεστώς μέτρησης, όπως για παράδειγμα "μισό κιλό κουλουράκια".             


Στην καρτέλα αυτή μου εμφανίζονται με την επιλογή της πρόσβασης ,οι ήδη υπάρχουσες ομάδες και το μενού αναζήτησης.Βλέπω εδώ πως υπάρχει ήδη η ομάδα Group pieces, το κουμπί ενεργειών, το κουμπί  εξατοκιμευκένης αναζήτησης βάση περιγραφής

, το κουμπί δημιουργίας νέας ομάδας

και ένα παράθυρο επιπλέον αναζήτησης με πληκτρολόγηση κάποιας λέξης-κλειδί.


Με το πάτημα του κουμπιού δημιουργίας, θα μ εμφανιστεί μια νέα καρτέλα 


στην οποία δημιουργώ μια νέα ομάδα.


Αν για παράδειγμα θέλω να φτιάξω την ομάδα "ζύγιση".

Θα γράψω το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο Περιγραφή και θα πατήσω Δημιουργία νέας μονάδας μέτρησης.

Αμέσως θα εμφανιστούν τα παρακάτω πλαίσια

όπου θα πρέπει να συμπληρώσω το όνομα της μονάδας μέτρησης, π.χ "κιλό", να ορίσω την ισοδυναμία της μονάδας και αν θέλω να είναι προεπιλεγμένη για όλα μου τα προϊόντα.

Έπειτα πατάω το κουμπί 

για αποθήκευση ή το κουμπί 

για διαγραφή της ομάδας.