Στην ρύθμιση Ταμεία δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας  και παραμετροποιήσης των ταμειακών και φορολογικών μηχανών του καταστήματος.


Το 9Pos υποστηρίζει ενα πλήθος τρόπων έκδοσης αποδείξης οι οποίοι είναι διαθέσιμοι απο το dropdown πεδίο

κατα την διαδικασία δημιουργίας νέου Ταμείου το οποίο το συσχετίζουμε με την ανάλογη ταμειακή που έχει επιλεχθεί για την λειτουργι