Πρόσβαση στους Εκτυπωτές και τις Ομάδες εκτυπωτών:

Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω

και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές ή Ομάδες εκτυπωτών αντίστοιχα. 


Πρόκειται για την καρτέλα διαχείρησης των εκτυπωτών μου , έιτε είναι αναλογικοί έιτε ψηφιακοί. 

Εκτυπωτής μπορεί να θεωρηθεί ένας θερμικός εκτυπωτής για έκδοση αποδείξεων αλλά και ένα tablet στο οποίο θα εμφανίζεται η παραγγελία μου.


Στην καρτέλα αυτή μου εμφανίζονται με την επιλογή της πρόσβασης ,οι ήδη υπάρχοντες εκτυπωτές και το μενού αναζήτησης.Βλέπω εδώ πως υπάρχουν ήδη 2 εκτυπωτές, το κουμπί ενεργειών, το κουμπί  εξατοκιμευκένης αναζήτησης βάση περιγραφής

, το κουμπί δημιουργίας νέας ομάδας

και ένα παράθυρο επιπλέον αναζήτησης με πληκτρολόγηση κάποιας λέξης-κλειδί.


Με το πάτημα του κουμπιού δημιουργίας, θα μ εμφανιστεί μια νέα καρτέλα η οποία διαφέρει ανάλογα τον τύπο εκτυπωτή που θα επιλέξω να δημιουργήσω. Οι επιλογές εκτυπωτών που έχω είναι :

  • Printer 
  • Kitchen_Display
  • Local_Printer
  • Printer_ESCPOS
  • Sunmi

Ανάλογα με τον εκτυπωτή που θα επιλέξω μπορώ να επέμβω στις επιλογές εκτύπωσης (κείμενο που θα εμφανίζει η απόδειξη κλπ), να ορίσω την ip του και άλλα.Οι Ομάδες εκτυπωτών έχουν χρησιμότητα σε μεγάλες επιχειρήσειςς πολλών τετραγωνικών, που στην ουσία ομαδοποιείς κάποιες συγκεκριμένες συσκευές που "ακούν" για πράδειγμα χ συγκεκριμένους χρήστες που βρίσκονται στο χώρο Α, και για την ίδια επιχείρηση ομαδοποιείς τις υπόλλοιπες στσκευές που "ακούν" y συγκεκριμένους χρήστες που βρίσκοντα στο χώρο Β.


Κατηγορίες Εκτύπωσης:Στην ρύθμιση Κατηγορίες Εκτύπωσης δημιουργούμε κατηγορίες προϊόντως τις οποίες μπορουμε να συσχετίσουμε σε μια κατηγορία προϊοντων η προϊοντων μεμονομένων με σκοπό να ομαδοποιήσουμε αυτα τα προϊόντα σε επιθυμητές κατηγορίες οι οποίες θα οργανώσουν την παραγγελία μας σε κατηγορίες με σκοπό την καλύτερη συνεργασία της κουζίνας στην παρασκευή και προετοιμασία της παραγγελίας


Παράδειγμα: