Δημιουργία Νέου Χρήστη:  • Στην Ρύθμιση Χρήστες επιλέγουμε την δημιουργία νέου χρήστη
  • Ορίζουμε το όνομα του χειριστή που θέλουμε να δημιουργήσουμε
  • Επιλέγουμε την ομάδα χρηστών που ανήκουν ώστε να επιλεχθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης που θέλουμε να έχει ο χρήστης μέτα την δημιουργία του
  • Επιλέγουμε το interface και το ταμείο το οποίο θα ολοκληρώνονται οι συναλλαγές καθώς και την συσκεύη διεπαφής ώστε να προσαρμοστούν τα γραφικά του 9POS στην αντίστοιχη συσκευή.
  • Επιλέγουμε ένα συνθηματικό για την σύνδεση του χρήστη
  • Στην καρτέλα δικαιώματα μας δίνεται η δυνατότητα να παραμετροποιήσουμε τα δικαιώματα χρήσης του νέου Χρήστη όπως επιθυμούμε.