Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικής φορολογικής κατηγορίας προϊοντως στην οποία μπορούμε να ορίσουμε ενα συγκεκριμένο ποσοστό ΦΠΑ το οποίο θα το περιγράφει και η απόδειξη κατα την έκδοση της.
Κατα την διάρκεια δημιουργίας ή επεξεργασίας ενώς προϊόντος στο πεδίο μενού Φορολογική Κατηγορία μπορούμε να επιλέξουμε την κατηγορία που έχουμε δημιουργήσει για το αντίστοιχο προϊον.