Έκδοση απόδειξης επιστροφής


Το Point of Sale δίνει την δυνατότητα έκδοσης απόδειξης επιστροφής μιας παραγγελίας η οποία έχει ήδη τιμολογηθεί και εκτυπωθεί προσφέροντας την δυνατότητα να τροποποιηθουν τα επιμέρους προϊοντα της καθώς και η παραγγελία μαζικά.

Με την έκδοση απόδειξης επιστροφής μας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουμε τις παρακάτω ενέργειες.

 1. Ακυρωση και επιστροφή χρημάτων σε συγκεκριμένο προϊον μια παραγγελίας
 2. Εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης μαζικά ή απο επιλεγμένα προϊόντα
 3. Επανέκδοση απόδειξης σε ολη την παραγγελία
 4. Έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης εκ νέου


Απο το μενού της επιλεγμένης παραγγελίας την οποία θέλουμε να κάνουμε έκδοση απόδειξης επιστροφής έχουμε δύο επιλογές με τις οποίες μπορούμε να την εκδόσουμε.


 
 1. Πατώντας το κουμπί λειτουργιών της ανοιχτής παραγγελίας επιλέγουμε την λειτουργία αποδείξεις όπου εκει θα μας εμφανιστεί εναν modal μενού που θα μας δείχνει αναλυτικά τις αποδείξεις οι οποίες εκδόθηκαν για την παρούσα παραγγελία
  • Πατώντας το κουμπί επιστροφή  θα εκδοθεί η απόδειξη επιστροφής για τα προϊοντα τα οποία είχαν τιμολογηθεί κατα την έκδοση της επιλεγμένης απόδειξης.
  • Με την επιβεβαίωση οτι εκτυπώθηκ η απόδειξη επιστροφής μπορούμε να επίλεξουμε τα προϊοντα τα οποία θέλουμε να τροποποιήσουμε
  • Αν θέλουμε να το ξανα τιμολογήσουμε επιλέγουμε το προϊον και αποεπιλέγουμε την κατάσταση Τιμολογήθηκε
  • 'Επειτα εκτελούμε τις ενέργειες που θέλουμε  (πχ. Εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης η εκδοσης τιμολογίου)

 2.  Δίνεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης απόδειξης επιστροφής για συγκεκριμένο προϊον ανεξάρτητα σε ποιά απόδειξη ανηκέι το προϊον σε περίπτωση που σε μια παραγγελία υπάρχουν πολλαπλές εκτυπώσεις.
  • Επιλέγουμε το προϊον που είναι επιθυμητό να γίνει έκδοση επιστροφής
  • Ανοίγουμε την κάτω μπάρα λειτουργιών και επιλέγουμε την λειτουργία Έκδοση απόδειξης επιστροφής
  • Επιλέγουμε το προϊον που θέλουμε να επιστραφεί
  • Με την έκδοση της απόδειξης το προϊον θεωρείται οτι εχει επιστραφεί 
  • Αν θέλουμε να το ξανα τιμολογήσουμε επιλέγουμε το προϊον και αποεπιλέγουμε την κατάσταση Τιμολογήθηκε
  • 'Επειτα εκτελούμε τις ενέργειες που θέλουμε  (πχ. Εφαρμογή ποσοστιαίας έκπτωσης η εκδοσης τιμολογίου)