Είναι το τμήμα εκείνο του Backoffice της εφαρμογής που ο διαχειριστής μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα του με βάση τις λογιστικές κατηγορίες (εμπόρευμα, προϊόν). Για τη δημιουργία μιας λογιστικής κατηγορίας ο διαχειριστής ακολουθεί την εξής διαδικασία:

  1. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί «+»
  2. Περιγράφει το όνομα
  3. Ορίζει το ΦΠΑ (13% ή 24%)
  4. Αντιστοιχεί σε ποια κατηγορία εσόδων του MyData ανήκει (Εμπόρευμα ή Προϊόν)
  5. Πατάει το πλήκτρο της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα
  6. Τέλος, πρέπει να μεταβεί στο Μενού àΠροϊόντα και να αντιστοιχίσει το κάθε προϊόν με τη λογιστική κατηγορία που ανήκει στο πλαίσιο που αναγράφει «Λογιστική κατηγορία»: