Το τμήμα αυτό αναφέρεται στα μηνύματα που θέλουν να αναγράφονται σε συγκεκριμένους εκτυπωτές με τα αντίστοιχα προϊόντα(πχ πάσο, αλλεργίες, αλλεργία στη γλουτένη, αλλεργία στη λακτόζη, κλπ.). Ο χρήστης δημιουργεί ή επεξεργάζεται αυτά τα μηνύματα με την εξής διαδικασία:

  1. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί «+»
  2. Περιγράφει το όνομα του μηνύματος
  3. Ορίζει με ποιον εκτυπωτή θα συνδυαστεί και επομένως θα εκτυπώνεται
  4. Ορίζει αν θέλει κάποιο επιπλέον σχόλιο
  5. Τέλος, πατάει το πλήκτρο της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα.