Η υποκατηγορία αυτή είναι το τμήμα εκείνο που ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει τα υλικά που αποτελούν μια συνταγή, ώστε αυτά να συσχετιστούν με την αποθήκη για την ορθή παρακολούθηση αυτής. Ο διαχειριστής λοιπόν, πατώντας το πορτοκαλί κουμπί «+», μεταφέρεται σε μια νέα καρτέλα όπου:

 

  1. Περιγράφει το όνομα του προϊόντος
  2. Αν ανήκει σε κάποια κατηγορία υλικών
  3. Ορίζει το ΦΠΑ, το κόστος, την μονάδα μέτρησης
  4. Συσχετίζει το υλικό με συγκεκριμένο προμηθευτή (έχει δημιουργήσει νωρίτερα το Προφίλ προμηθευτή)
  5. Επίπεδο ασφαλείας, ορίζει το κατώτατο όριο του υλικού για την ασφαλή λειτουργικότητα της επιχείρησης (καθορίζεται από το χρήστη)
  6. Μέγιστη ποσότητα, ορίζει το ανώτατο όριο του υλικού ώστε να μην ξεφεύγει το κόστος (καθορίζεται από το χρήστη).
  7. Τέλος, πατάει το κουμπί της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν όλες οι αλλαγές.