Μενού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι διαδικασίες που μετά την ολοκλήρωσή τους θα υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και απεικόνιση όταν θα λαμβάνεται μια παραγγελία. Περιλαμβάνει τα Προϊόντα, τις Κατηγορίες, τα Υλικά, τις Πρότυπες συνταγές, τις Κατηγορίες υλικών, τους Τιμοκαταλόγους και τους Τροποποιητές

Πώς τροποποιώ τις τιμές του υπάρχοντος καταλόγου?
Για να αλλάξω τις τιμές που έχουν τα υπάρχοντα προϊόντα στο βασικό μου κατάλογο ακολουθώ την παρακάτω διαδικασία: 1. Πλοηγούμαι στο Μενού. 2. Επιλέγω Πρ...
Fri, 28 Apr, 2023 at 4:16 PM