Ρυθμίσεις

Κατηγορίες εκτύπωσης
Στο τμήμα αυτό του Backoffice της εφαρμογής ο διαχειριστής δημιουργεί ή επεξεργάζεται τις κατηγορίες που θα ομαδοποιούν τα προϊόντα και θα τα συγκεντρώνει ο...
Mon, 7 Nov, 2022 at 11:41 AM
Λόγοι ακύρωσης
Στο τμήμα αυτό του Backoffice της εφαρμογής, ο διαχειριστής δημιουργεί ή επεξεργάζεται τους πραγματικούς λόγους που μπορεί να ακυρωθεί μια γραμμή μιας παραγ...
Mon, 7 Nov, 2022 at 11:52 AM
Κατηγορίες πελατών
Στο τμήμα αυτό ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει μια κατηγορία πελατών που να συσχετίζεται με κάποιον συγκεκριμένο τιμοκατάλογο (που δημιούργησε μέσω το...
Mon, 7 Nov, 2022 at 12:14 PM