Διαχείρηση KDS

Διαχείρηση κατάστασης κουζίνας και εκτέλεση παραγγελιών
Περιγραφή διαδικασίας κατάστασης ετοιμασίας παραγγελίας με το Kitchen Display System Με την ολοκλήρωση εκτύπωσης μιας παραγγελίας στην οποία η εκτυ...
Thu, 28 Apr, 2022 at 4:07 PM