Αποθήκη

Η οργάνωση και διαχείριση αποθήκης, μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες κάθε σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού. Η αποθήκη αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος logistics και η σωστή οργάνωσή της είναι η βάση για την αποτελεσματική λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει το χώρο φύλαξης του αποθέματος των προϊόντων της, το κέντρο παραλαβής πρώτων υλών, καθώς και ενδιάμεσων προϊόντων από τους προμηθευτές για την υποστήριξη της παραγωγής των τελικών προϊόντων, το κέντρο επεξεργασίας και ετοιμασίας των παραγγελιών, το κέντρο διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων μίας αλυσίδας επιχειρήσεων. Το module αυτό, ενεργοποιείται από τους διαχειριστές της εφαρμογής και δεν είναι διαθέσιμο άμεσα.

Πώς δημιουργώ το χώρο της αποθήκης?
Πρώτα ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει το χώρο της αποθήκης ώστε να αποθηκεύονται τα τιμολόγια αγοράς και να μπορεί να παρακολουθεί το αποθεματικό των ...
Wed, 9 Nov, 2022 at 11:11 AM
Πώς καταχωρώ τις Αγορές μου?
Στο τμήμα αυτό ο διαχειριστής καταχωρεί τα τιμολόγια αγορών που κάνει ώστε να καταχωρηθούν οι πρώτες ύλες στον αποθηκευτικό χώρο και επιπλέον να καταχωρηθεί...
Wed, 9 Nov, 2022 at 12:07 PM
Πώς δημιουργώ τα προφίλ των Προμηθευτών μου?
Στο τμήμα αυτό ο διαχειριστής δημιουργεί και επεξεργάζεται τα προφίλ των προμηθευτών για την απόκτηση των πρώτων υλών. Επιπλέον, σε κάθε προφίλ μπορεί να πα...
Wed, 9 Nov, 2022 at 11:35 AM