Πλοήγηση στη Λίστα Κατηγοριών Προϊόντων:Οι λειτουργίες και η διαχείρηση της λίστας ειναι ίδιες με αυτές της Λίστας Προϊόντων (δες εδώ).
Δημιουργία Νέας Κατηγορίας:

Επιλέγουμε το σύμβολο   για καταχώρηση νέας Κατηγορίας.

 

category

Aπαραίτητα πεδία:


 • Περιγραφή - Ονομασία της Κατηγορίας προϊόντων.
 • Γονέας - Μια κατηγορία μπορεί να ανήκει σε μια άλλη θυγατρική κατηγορία που θα την περιλαμβάνει.
 • Σχόλια - Αναλυτική περιγραφή της Κατηγορίας.
 • Checkbox Ενεργός -  Το επιλέγουμε ώστε να εμφανίζεται η κατηγορία μας στο μενού του POS.
 • Checkbox Ενεργό στο website - Το επιλέγουμε μόνο στην περίπτωση που θέλουμε η κατηγορία να εμφανιστεί στο site μας.
 • Μεταφόρτωση Εικόνας

  • Επιλέγουμε το κουμπί "Μεταφόρτωση"  upload 

  • Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επίλεγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να μεταφορτώσουμε.
cropper
Cropper Παράθυρο • Στο Cropper παράθυρο που εμφανίζεται τροποποιούμε τη φωτογραφία στις απαιτούμενες διαστάσεις που ορίζει ο cropper και πατάμε το κουμπί "Crop".
 • Μόλις λάβουμε την ειδοποίηση επιτυχίας μεταφόρτωσης, η φωτογραφία έχει ορίστει ως εικόνα της Κατηγορίας.