Μενού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι διαδικασίες που μετά την ολοκλήρωσή τους θα υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή και απεικόνιση όταν θα λαμβάνεται μια παραγγελία. Περιλαμβάνει τα Προϊόντα, τις Κατηγορίες, τα Υλικά, τις Πρότυπες συνταγές, τις Κατηγορίες υλικών, τους Τιμοκαταλόγους και τους Τροποποιητές

Πώς δημιουργώ νέες κατηγορίες Προϊόντων;
Πλοήγηση στη Λίστα Κατηγοριών Προϊόντων: Οι λειτουργίες και η διαχείρηση της λίστας ειναι ίδιες με αυτές της Λίστας Προϊόντων (δες εδώ). ...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:38 PM
Πώς προσθέτω ένα νέο προϊόν;
Στη Λίστα Προϊόντων επιλέγουμε το σύμβολο  για νέα καταχώρηση προϊόντος. Καρτέλα Γενικά: Απαραίτητα Πεδία για δημιουργία Προϊόντος: ...
Wed, 9 Nov, 2022 at 12:11 PM
Πώς δημιουργώ και επεξεργάζομαι Τιμοκαταλόγους;
Με τους τιμοκατάλογους μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες λίστες προϊόντων ξεχωριστές από τη γενική λίστα προϊόντων του καταστήματος, όπου τα προϊοντα θα έχ...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:38 PM
Πώς διαχειρίζομαι τη Λίστα Προϊόντων μου;
Πλοήγηση στη Λίστα Προϊόντων: Επιλέγουμε από το Κεντρικό Μενού του BackOffice, στην κατηγορία Menu, την επιλογή "Προϊόντα". Προσθ...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:38 PM
Πώς δημιουργώ τροποποιητές?
Τους τροποποιητές τους δημιουργώ κάνοντας την παρακάτω διαδικασία: Μενού -> Τροποποιητές: Προσθέτω έναν νέο Τροποποιητή μέσω του πλήκτρου πλοήγησης: ...
Mon, 7 Nov, 2022 at 10:28 AM
Πώς συνδέω έναν τροποποιητή με ένα προϊόν?
Για τη σύνδεση ενός τροποποιητή με ένα προϊόν ο διαχειριστής πρέπει να μεταβεί μέσω της πλοήγησης στο Μενού – Προϊόντα:  Επιλέγει ο διαχειριστής με ποιο ...
Mon, 7 Nov, 2022 at 10:44 AM
Πώς συνδέω έναν τροποποιητή με πολλά προϊόντα?
Αφού ο διαχειριστής έχει δημιουργήσει τους Τροποποιητές και θέλει να τους εφαρμόσει σε περισσότερα από ένα προϊόντα τότε μπορεί να ακολουθήσει την παρακάτω ...
Wed, 9 Nov, 2022 at 12:10 PM
Πώς διαχερίζομαι τις ομάδες Τροποποιητών μου;
TABLE OF CONTENTS Χρήση Τροποποιητών Δημιουργία νέας ομάδας Προσθήκη ομαδας τροποποιήτων σε ένα προϊόν Εναλλακτικές Ροές Χρήση Τροποποιητ...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:38 PM
Πώς προσθέτω περισσότερα από ένα προϊόντα?
  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να προσθέσει περισσότερα από ένα προϊόντα τότε αφού πλοηγηθεί στο Μενού -Προϊόντα, επιλέγει το κίτρινο κουμπ...
Mon, 7 Nov, 2022 at 11:10 AM
Πώς δημιουργώ ένα Υλικό (μιας συνταγής)?
Η υποκατηγορία αυτή είναι το τμήμα εκείνο που ο διαχειριστής μπορεί να δηλώσει τα υλικά που αποτελούν μια συνταγή, ώστε αυτά να συσχετιστούν με την αποθήκη ...
Wed, 9 Nov, 2022 at 12:13 PM