Στη Λίστα Προϊόντων επιλέγουμε το σύμβολο  για νέα καταχώρηση προϊόντος.
Καρτέλα Γενικά:Απαραίτητα Πεδία για δημιουργία Προϊόντος:


 • Περιγραφή - Ονομασία του νέου προϊόντος.
 • Κατηγορία - Κατηγορία στην οποία θέλουμε να ανήκει το προϊον.
 • Ομάδα τροποποιητών
 • Ομάδα μονάδας μέτρησης - Επιλογή της μονάδας καταμέτρησης του προϊόντος π.χ. τεμαχιού ή ζυγίσματος.
 • Εκτυπωτής - Επιλογή κατάλληλου εκτυπωτή στον οποίο θέλουμε να εκτυπώνεται το προϊόν.
 • Υπολογισμός Τιμής 
  • ΦΠΑ - Κατηγορία ΦΠΑ όπου πρέπει να ανήκει το Προϊόν.
  • Τιμή Λιανικής - Προτεινόμενη τιμή λιανικής.
 • Τιμοκατάλογοι - Εναλλακτικές τιμές λιανικής ανάλογα με την κατηγορία του Τιμοκαταλόγου, π.χ. take away, delivery ή τιμοκατάλογοι προσφορών.
 •  Σχόλια - Λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος.

 • Μεταφόρτωση Εικόνας - Ενδεικτική φωτογραφία του προϊόντος.Προαιρετικά Πεδία για δημιουργία Προϊόντος:


 • Περιγραφή Έκδοσης Απόδειξης - Ορισμός εναλλακτικής ονομασίας προϊόντος στην "Εκδοση Απόδειξης".
 • Προτεραιότητα - Ορισμός προτεραιότητας εμφάνισης του προϊόντος στην κατηγορία που ανήκει (Default: 0).
 • Ανάθεση Τιμοκαταλόγου σε προϊόν 
  • Checkboxes:
   • Ενεργός / Ενεργό στο website - Για την εμφάνιση του προϊόντος στο POS και αντίστοιχα στο online delivery του καταστήματος.
   • Άνοιγμα χαρακτηριστικών στο κλικ του προϊόντος (POS Only) - Εμφάνιση των διαθέσιμων Τροποποιητών στην επιλογή του προϊόντος στο POS.
   • Εξαντλήθηκε - Ορισμός του προϊόντος ως εξαντλημένο ή μη διαθέσιμο.
   • Προτεινόμενο ημέρας/Προτεινόμενο ημέρας Web - Εισαγωγή του προϊόντος στην κατηγορία Αγαπημένα στο POS.

        


Καρτέλα Τροποποιητές:Προσθήκη Νέου Τροποποιητή: • Επιλέγουμε την καρτέλα Τροποποιητές απο το μενού
 • Στην λίστα που μας εμφανίζεται επιλεγουμε την Προσθήκη νέου τροποποιητή για να εμφανίσουμε νέα γραμμη καταχώρησης 


details

Καρτέλα Υλικά Συνταγής:Προσθήκη Υλικών σε ένα προϊόν:


Με την προϋπόθεση ότι έχουμε δημιουργήσει Υλικά Συνταγής, μπορούμε να τα αναθέσουμε στο προϊόν που εισάγουμε.

 • Πατώντας το κουμπί "Δημιουργία Νέας Εγγραφής" εμφανίζεται μία νεα γραμμή υλικού, την οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε.
 • Γράφουμε την ποσότητα (καθαρό βάρος) του νέου υλικού που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο προϊόν.
 • Τα υλικά μας ειναι διαθέσιμα για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους του προϊόντος.Μεταφόρτωση Εικόνας

 • Επιλέγουμε το κουμπί "Μεταφόρτωση"  upload 

 • Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επίλεγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε να μεταφορτώσουμε.
cropper
Cropper Παράθυρο • Στο Cropper παράθυρο που εμφανίζεται τροποποιούμε τη φωτογραφία στις απαιτούμενες διαστάσεις που μας ορίζει ο cropper και πατάμε το κουμπί "Crop".
 • Μόλις λάβουμε την ειδοποίηση επιτυχίας μεταφόρτωσης, η φωτογραφία ορίζεται ως εικόνα του προϊόντος.
Ανάθεση Τιμοκαταλόγου σε προϊόνΜπορούμε να εισάγουμε ένα προϊόν σε έναν ήδη υπάρχων Τιμοκατάλογο, εφόσον έχουμε δημιουργήσει κάποιον.

 • Πατάμε το κουμπί για Δημιουργία νέας εγγραφής.
 • Μας εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους Τιμοκαταλόγους όπου επιλέγουμε αυτόν που θέλουμε να του εισάγουμε το νέο προϊόν.
 • Ορίζουμε την επιθυμητή τιμή που θέλουμε να ισχύει κατά την περίοδο που είναι διαθέσιμος ο Τιμοκατάλογος.
 • Δεν ξεχνάμε να κάνουμε Αποθήκευση (Save) μετά απο κάθε νέα καταχώρηση ή αλλαγή.

pricemenu