Πλοήγηση στη Λίστα Προϊόντων:Επιλέγουμε από το Κεντρικό Μενού του BackOffice, στην κατηγορία Menu, την επιλογή "Προϊόντα".
Προσθήκη νέου προϊόντος
Μαζική Τροποποίηση Προϊόντων

 • Επιλέγουμε το αναπτυσσόμενο μενού ενεργειών dropdownmenuκαι διαλέγουμε την επιλογή Μαζική τροποποίηση.
 • Τσεκάρουμε το κουτάκι δίπλα από το προϊόν ,  ώστε να επιλέξουμε τα προϊόντα που θέλουμε να κάνουμε μαζική τροποποίηση.
 • Επιλέγουμε στο αναπτυσσόμενο μενού επιλογής χαρακτηριστικού, το χαρακτηριστικό που θέλουμε να τροποποιήσουμε μαζικά.
 • Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται τροποποιούμε, όπως επιθυμούμε, την τιμή του χαρακτηριστικού που επιλέξαμε και πατάμε το κουμπί "Μαζική Τροποποιήση".


filter list
Διαγραφή Προϊόντος

 • Επιλέγουμε το αναπτυσσόμενο μενού ενεργειών dropdownmenu και διαλέγουμε την επιλογή  "Διαγραφή Επιλεγμένων".
 • Τσεκάρουμε το κουτάκι δίπλα από το προϊόν ,  ώστε να επιλέξουμε τα προϊόντα που θέλουμε να διαγραφούν.
 • Πατάμε το κουμπί   applyγια να εκτελέσουμε τη διαδικασία διαγραφής.
Φιλτράρισμα Λίστας Προϊόντων

 • Επιλέγουμε το κουμπί filterbtn, ώστε να εμφανιστεί το μενού Φιλτραρίσματος.
 • Στο νέο μενού που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε και να φιλτράρουμε τη Λίστα Προϊόντων με βάση τις παρακάτω παραμέτρους φιλτραρίσματος:
  • Αναζήτηση και φιλτράρισμα με συγκεκριμένο Όνομα
  • Φιλτράρισμα με Κατηγορία Προϊόντων
  • Τροποποιητή Προϊόντων
  • Φιλτράρισμα με τον Εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένο το προϊόν
  • Κατηγορία Ποσοστού ΦΠΑ
 • Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί  "Εφαρμογή", ώστε να εκτελεσθεί η διαδικασία φιλταρίσματος και να ενημερωθεί η Λίστα Προϊόντων με τα διάθεσιμα προϊόντα που πληρούν τις παραμέτρους φιλτραρίσματος.
 • Εναλλακτικά μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί  "Ακύρωση" και να επιστρέψουμε στη μη φιλτραρισμένη Λίστα Προϊόντων