Πρόκειται για μία καρτέλα στατιστικών που επιτρέπει στο χρήστη να έχει μια συνολική εικόνα για τα προϊόντα που πουλάει.


Πρόσβαση στις Πωλήσεις ανά προϊόν:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω 

και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Πωλήσεις ανα προϊόν. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις επιλογές που μας προσφέρει η καρτέλα αυτή ως προς την αναζήτηση των προϊόντων.

Με βάση το εύρος της ημερομηνιας μπορουμε να έχουμε εικόνα για ένα ή παραπάνω από ένα προϊόν.

Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε ότι με αρχή την ημερομηνία 08/11/2021 και ώρα 08:00 και τέλος την ημερομηνία 09/11/2021 και ώρα 03:00, από το προϊόν Φίλτρου έχουν πωληθεί συνολικά(Ποσότητα) 9 προϊόντα με συνολικές απολαβές(Σύνολο) 23,20, απ' τα οποία 4,50 είναι Κόστος και 18,70 είναι Κέρδος.

Με το κουμπί Εκτύπωση μου επιτρέπεται να εκτυπώσω την κατάσταση που έχω μπροστά μου και από το κουμπί Ενέργειες

να κάνω μια εξαγωγή κινήσεων σε αρχείο .CSV με τις μεταβλητές αναζήτησης που χρησιμοποίησα.


Η συγκεκριμένη καρτέλα είναι ένα καλό εργαλείο αποτίμησης των προϊόντων που διαθέτω προς πώληση.