Στατιστικά

Διαχείρηση Παραγγελιών
Πρόσβαση στις Παραγγελίες: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω  και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Παραγγ...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:31 PM
Τι είναι οι Πωλήσεις ανά προϊόν;
Πρόκειται για μία καρτέλα στατιστικών που επιτρέπει στο χρήστη να έχει μια συνολική εικόνα για τα προϊόντα που πουλάει. Πρόσβαση στις Πωλήσεις ανά προϊό...
Wed, 10 Nov, 2021 at 3:32 PM
Τι είναι η Ανάλυση ABC ;
Πρόσβαση στην Ανάλυση ABC: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω   και στη συνέχεια από το αναδυόνενο μενού, κάνω κλικ στην επιλογή ABC ...
Thu, 11 Nov, 2021 at 1:07 PM
Αναφορά Χ και Αναφορά Χ Τιμολογίων
Πρόσβαση στις Αναφορές Χ και Χ Τιμολογίων: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω την επιλογή Αναφορά Χ ή Αναφορά Χ Τιμολογίων αντίστοιχα: ...
Wed, 5 Apr, 2023 at 10:29 AM
Αναφορά Πωλήσεων
Πρόσβαση στην Αναφορά Πωλήσεων: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω: και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Αν...
Wed, 5 Apr, 2023 at 10:11 AM
Τι είναι η Ανάλυση Πόντων;
Πρόσβαση στην Ανάλυση Πόντων: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω   και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Ανάλυ...
Thu, 11 Nov, 2021 at 1:01 PM
Dashboard
Πρόσβαση στο Dashboard: Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω    και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Dashboar...
Thu, 11 Nov, 2021 at 11:21 AM
Εξαγωγή Ανάλυσης Χ
Για την Εξαγωγή ανάλυσης Χ (του Φορολογικού μηχανισμού ή της ταμειακής μηχανής) κάνουμε την παρακάτω διαδικασία στο Backoffice: Στατιστικά -> Αναφορ...
Wed, 5 Apr, 2023 at 10:19 AM