Πρόσβαση στην Αναφορά Πωλήσεων:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω: και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Αναφορά Πωλήσεων.Σε αυτήν την καρτέλα, όπως και στην Αναφορά Ζ και Αναφορά Ζ Τιμολογίων, έχουμε μια καθολική εικόνα της επιχείρησης μας για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν ταυτίζεται με τις άλλες 2 αναφορές ως εργαλείο, είναι αναγκαία όμως στο κομμάτι των ελέγχων της εφορίας.

Η καρτέλα αποτελείται συνολικά από 8 πίνακες, με ξεχωριστές πληροφορίες ο καθένας.


Ας δούμε ένα παράδειγμα: 


Για αναζήτηση απο 11/05/2021 έως και 12/11/2021**** 1.  Από τον πίνακα αυτό παίρνουμε τις εξής πληροφορίες:

Την αρχική αξία πώλησης των προϊόντων μας, το ποσό έκπτωσης που εφαρμόστηκε σε αυτά, το σύνολο μετά την έκπτωση, το ποσό φ.π.α που αντιστοιχεί στο σύνολο , το κόστος των προϊόντων πριν πωληθούν, το αναμενόμενο ποσό απο τυχόν "ανοιχτές" παραγγελίες, τον αριθμό επισκεπτών που είχαμε σε αυτό το διάστημα και πόσες παραγγελίες έγιναν.

  

2. Τις πωλήσεις ανά σερβιτόρο και αναλυτικές πληροφορίες για τον καθένα.


3. Τις εισπράξεις ανά σερβιτόρο.


4.  Εδώ έχουμε έναν πίνακα με βάση τις κατηγορίες προϊόντων. Για την κατηγορία "Γλυκά" π.χ, βλέπουμε πως τα προϊόντα που άνηκαν σε αυτή και πουλήθηκαν, είχαν αρχική τιμή πώλησης 4298,18 , σε κάποιες από τις πωλήσεις εφαρμόστηκε έκπτωση με συνολική αξία 2,23, άρα το ποσό που έλαβα για αυτήν την κατηγορία είναι  4295,95.


5.  Στον πίνακα 5 έχουμε πληροφορίες με βάση τους τιμοκαραλόγους. Στην ουσία πληροφορίς για τις συναλλαγές που έγιναν όταν οι τιμοκατάλογοι αυτοί ήταν σε ισχύ.

Για το διάστημα που εξετάζουμε, βλέπουμε πως είχε υπάρξει σε ισχύ ο τιμοκατάλογος "Take away" και τα προϊόντα που πουλήθηκαν κατά την εφαρμογή του, είχαν αξία πώλησης 6594,50, χωρίς κάποιο ποσό έκπτωσης. Απ΄την αρχική αξία τα 764,98 θα αποδωθούν σε φ.π.α και το τελικό μ σύνολο, αφού δεν είχα έπτωση, θα είναι το ίδιο με την αρχική αξία.6.  Εδώ βλέπουμε τί ποσό από τις εισπράξεις μας έγινε σε μετρητά και τί ποσό με κάρτα.7.  Στον πίνακα 7, για τις φορολογικές κατηγορίες που έχω στην επιχείρηση μου τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως και στον Πίνακα 4.8.  Στον πίνακα αυτό βλέπουμε τι κινήσεις έχουν γίνει σε κάθε τραπέζι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Για το τραπέζι 4 π.χ, έχουμε εισπράξει 964,94, έχουμε εφαρμόσει έκπτωση 1, το φ.π.α από τις εισπράξεις αντιστοιχεί σε 110,97, το σύνολο μετά την έκπτωση ειναι 963,94, οι επισκέπτες στο συγκεγκιμένο τραπέζι ήταν 284 και λήφθηκαν 91 παραγγελίες.Τέλος, έχουμε τη δυνατότα να κάνουμε επιπλέον αναζήτηση μέσα στην καρέλα, πατώντα το κουμπί  

με τα παρακάτω διαθέσιμα κριτήρια 

καθώς και να εκτυπώσουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης μας, πατώντας το κουμπί ****Αγνοούμε τυχόν λάθη σε τιμές, καθώς το κείμενο γράφεται βάση δοκιμαστικής εφαρμογής (demo) στο οποίο εφαρμόζονται διάφορες δοκιμές.