Πρόσβαση στις Εισροές-Εκροές:


Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω 

και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Εισροές-Εκροές.


Για συνέχεια , δες εδώ.