Πρόσβαση στο Dashboard:

Από το κεντρικό μενού του Back Office 9pos επιλέγω   

και στη συνέχεια από το αναδυόμενο μενού , κάνω κλικ στην επιλογή Dashboard.


Τι είναι το Dashboard:


Πρόκειται για μια καρτέλα που παρέχει στο χρήστη , μια γρήγορη και περιληπτική εικόνα για τις κινήσεις της επιχείρησής του σε συγκεκριμένο χρόνο.


Ας δούμε την πρόσβαση στο Dashboard για μια τυχαία μερα.Εδώ έχουμε την συνοπτική εικόνα της επιχείρησης μας, για μια ολοκληρωμένη ημερήσια λειτουργία που ξεκίνησε στις 10/11/2021 08:00 και ολοκληρώθηκε στις 11/11/2021 03:00.


Πιο αναλυτικά:


Στο διαδραστικό αυτό "κουμπί" έχουμε τα συνολικά έσοδα της ημέρας.


 Εδώ έχουμε το χρηματικό ποσό που αποτελεί Κέρδος μεταξύ των Εσόδων μου.


Το σύνολο των εισπράξεων που είχα μέσα στη μέρα, είτε με μετρητά είτε με άλλο τρόπο πληρωμής.


Τους πελάτες που καταχωρήθηκαν απο τους χρήστες των android συσκευών μου , στην ουσία , από πόσα άτομα πήρανε παραγγελία.


Και τέλος ένας εκτιμώμενος μέσος όρος των εσόδων μου σε σχέση με τις εισπράξεις μου. Ότι δηλαδή στη συγκεκριμένη ημέρα με έσοδα 57,05 Ευρώ και 8 εισπράξεις, αντιστοιχούν 7,13 Ευρώ ανά είσπραξη.


Μία ακόμη στατιστική "ευκολία" που παρέχεται στο Dashboard, είναι πως στο πάτημα καθενός από τα παραπάνω κουμπία , έχω πρόσβαση σε 3 διαγράμματα για το καθένα απ΄αυτά.


Για μία νέα αναζήτηση με μεγαλύτερο εύρος απο 01/11/2021 έως 30/11/2021 θα έχω τα εξής διαγράμματα.


Προσέχω ότι το κουμπί Έσοδα είναι πατημένο , αφού έχει πράσινο χρώμα. Το ίδιο θα συβεί για οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα επιλέξω.

Πιο συγκεκριμένα 

  • στο Πρώτο διάγραμμα βλέπω το πως διακυμάνθηκαν τα έσοδα μου μέσα στις ημέρες του μήνα. Με μια απλή κύληση πάνω στο διάγραμμα βλέπω για παράδειγμα πως στις 4/11 τα συνολικα μ έσοδα ήτανε 100,26 ενώ για τις 10/11 57,05.
  • στο Δεύτερο διάγραμμα βλέπω την πορεία των Εσόδων μου σε σχέση με τις ώρες της ημέρας, παρατηρώ για παράδειγμα οτι μεταξυ 13:00 και 14:00 , έχω αρκετά Έσοδα και τέλος
  • στο Τρίτο διάγραμμα , την πορεία των Εσόδων μου σε σχέση με συγκεκριμένες μέρες του μήνα, εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε την Τετάρτη ως μια καλή μερα για τα Έσοδα μου.

Τέλος (για το παράδειγμα 10/11/2021 08:00 με 11/11/2021 03:00) έχουμε 2 πίνακες ,οι οποίοι μας δείχνουν πόσες παραγγελίες έχουν γίνει μέσα στη μέρα για συγκεκριμένα προϊόντα και κατηγορίες , που θεωρούνται δημοφιλή, επιλέγονται δηλαδή με μεγάλη συχνότητα στις παραγγελίες της ημέρας.