Περιγραφή διαδικασίας κατάστασης ετοιμασίας παραγγελίας με το Kitchen Display System
Με την ολοκλήρωση εκτύπωσης μιας παραγγελίας στην οποία η εκτυπωση της θα οδηγηθεί προς τον εκτυπωτη που ανήκει στο KDS ξεκινάει η διαδικασία προετιμασίας της απο την κουζίνα που ανήκει το KDS.


Στην συσκευή που έχει προκαθοριστεί ως το Kitchen Display System του καταστήματος με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας απο το Point of Sale αν σε αυτη την παραγγελία ανήκουν προϊοντα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία εκτυπώσης της κουζίνας θα εμφανίστει σε αυτή κατα σειρα χρονικής προτεραιότητας μια καρτέλα η οποία περιέχει τα προϊοντα που χρήζουν προετόιμασία.  • Στην καρτέλα αυτη η κουζίνα μπορεί να ενημερώνει την κατάσταση της παραγγελίας πατώντας πάνω στον αριθμό του τραπεζιού στο οποίο ανήκει η παραγγελία
  • Με την πρώτη επιλογή της παραγγελίας η καταστασή της ενημερώνεται στην κατάσταση Ενάρξη ετοιμασίας και το χρώμα της καρτέλας μεταβάλεται απο το (1) στο (2) 


  • Αν η κουζίνα το επιθυμεί μπορεί να ενημερώνει τον σερβιτόρο την κατάτασταση του κάθε προϊόντος μεμονομένα με την ολοκλήρωση προετοιμασίας του και την επιλογή του ως ολοκληρωμένο
  • Στην παραγγελία το προϊον το οποίο έχει επιλεχθεί ως ολοκληρωμένο απο την κουζίνα θα εμφανίστει το εικονίδιο καμπανάκι για την σωστή ενημέρωση και συνεργασία κουζίνας με σερβιτόρο.Οι καρτέλες των παραγγελιών παρέχουν επίσης και ενημέρωση για την πιθανη καθυστέρηση που έχει η κάθε παραγγελία η οποία ενημερώνεται και χρωματικά ανάλογα με το χρονικό όριο το οποίο έχει οριστεί στο Back Office ώστε να βελτιώνεται η ανταπόκριση της κουζίνας στις ανάγκες τις κάθε παραγγελίας.

  1.  

     


Παράδειγμα ουράς παραγγελιών στο KDS

Απο το μενού του Kitchen Display System δίνεται η δυνατότητα προβολης του ιστορικού παραγγελιών όπου εμφανίστηκαν στο KDS και έχουν επιβεβαιωθει οτι ολοκληρώθηκαν.

 


Χρώματα καταστάσεων

Τα χρώματα καταστάσεων περιγράφουν την κατάσταση Τραπεζιού κατα την διάρκεια μια παραγγελίας και μας ενηρώνουν για την πορεία και εξέλιξη της παραγγελίας απο το POS του κάθε χρήστη.

Τα χρώματα του κάθε τραπεζιού είναι ενδεικτικά για τον κάθε χρήστη και τα θέτει ο ίδιος για το κάθε τραπέζι που εξυπηρετεί με αποτέλεσμα για την καλύτερη οργάνωση των παραγγελιών σε σχέση με την πορεία εξέλιξης της απο την κουζίνα έως την στιγμή που θα σερβιριστεί.Παράδειγμα καταστάσης ετοιμασίας κουζίνας παραγγελίων ανα τραπέζι