Τους τροποποιητές τους δημιουργώ κάνοντας την παρακάτω διαδικασία:

  • Μενού -> Τροποποιητές:
  • Προσθέτω έναν νέο Τροποποιητή μέσω του πλήκτρου πλοήγησης:
  • Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγω την ονομασία του τροποποιητή και το βάζω στο κελί 1, ενώ στο κελί 2 επιλέγω αν μπορεί ο υπάλληλος μου να επιλέξει μόνο μια επιλογή της λίστας των τροποποητών ή περισσότερες από μία:
  • Δημιουργώ νέα χαρακτηριστικά των τροποποιητών, πατώντας το κουμπί όσες φορές θέλω:
  • Στο σημείο 1 πληκτρολογώ το όνομα του κάθε χαρακτηριστικού, ενώ στο 2 επιλέγω αν θέλω την τιμή του τροποποιητή η οποία θα μεταβάλλει και την τελική τιμή του βασικού προϊόντος:Έτσι έχω ολοκληρώσει τη δημιουργία του τροποποιητή.