Για τη σύνδεση ενός τροποποιητή με ένα προϊόν ο διαχειριστής πρέπει να μεταβεί μέσω της πλοήγησης στο Μενού – Προϊόντα: 

Επιλέγει ο διαχειριστής με ποιο προϊόν θα συνδέσει τον τροποποιητή που δημιούργησε σε προηγούμενο βήμα. Αφού μπει στην καρτέλα του προϊόντος τότε κάνει τα εξής 2 βήματα:

Βήμα 1ο : Ενεργοποιεί το κουμπί «Άνοιγμα τροποποιητών»


Βήμα 2ο: Επιλέγει την επιλογή "Τροποποιητές" στην καρτέλα του προϊόντος

και επιλέγει την "Προσθήκη νέου τροποποιητή" όπου διαλέγει ποιόν τροποποιητή θέλει να συνδέσει με το επιθυμητό προϊόν:

Τέλος, ο διαχειριστής επιλέγει την αποθήκευση, ώστε να καταχωρηθούν οι νέες αλλαγές που έγιναν μέσα στην καρτέλα του προϊόντος.