Στην περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να προσθέσει περισσότερα από ένα προϊόντα τότε αφού πλοηγηθεί στο Μενού -Προϊόντα, επιλέγει το κίτρινο κουμπί (1) και έχει 2 επιλογές:

Επιλέγει τη Μαζική εισαγωγή (2) όπου μεταφέρεται σε νέα καρτέλα και προσθέτει όσες νέες εγγραφές θέλει να προσθέσει. Τέλος, επιλέγει το κουμπί της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν οι νέες προσθήκες.

Επιλέγει τη Εισαγωγή από excel (3) όπου κατεβάζει το προτεινόμενο αρχείο excel και το συμπληρώνει όπως δείχνουν οι βοηθητικές εγγραφές μέσα σε αυτό. 

 Στις κατηγορίες του αρχείου excel Code, Barcode μπορεί να τοποθετήσει αύξοντες αριθμούς (είναι προαιρετικές πληροφορίες). Η επιλογή Code καθορίζει την σειρά που θα φαίνονται τα προϊόντα την ώρα που κάποιος διαχειριστής λαμβάνει μια παραγγελία. Αφού, ολοκληρώσει όλα τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει ο διαχειριστής, το αποθηκεύει και επιστρέφει στην ιστοσελίδα του back office και πρώτα επιλέγει το αρχείο που θέλει να ανεβάσει και στη συνέχεια πατάει το μπλε κουμπί «Upload». Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει τις κατηγορίες των προϊόντων μαζί με τα προϊόντα ΧΩΡΙΣ τους εκτυπωτές όπου θα εκτυπώνονται.