Αφού ο διαχειριστής έχει δημιουργήσει τους Τροποποιητές και θέλει να τους εφαρμόσει σε περισσότερα από ένα προϊόντα τότε μπορεί να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

 

  1. Μεταβαίνει στην κατηγορία «Προϊόντα»
  2. Επιλέγει το μωβ κουμπί, που αποτελεί το Φίλτρο, μέσω του οποίου μπορεί να ταξινομηθεί ο κατάλογος με βάση τις κατηγορίες, ή το ΦΠΑ κλπ.
  3. Αφού, ο διαχειριστής βρίσκεται σε μια κατηγορία προϊόντων, μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μέσω του τετράγωνου πλαισίου (λευκό κουτάκι) που υπάρχει δίπλα από κάθε προϊόν.
  4. Από το ορθογώνιο κουτί «Επιλέξτε ενέργεια», επιλέγει τη «Μαζική τροποποίηση»
  5. Από το εμφανιζόμενο ορθογώνιο πλαίσιο «Επιλογή», επιλέγει το «Άνοιγμα τροποποιητών» βάζοντάς το στην επιλογή «Ναι»
  6. Τη μαζική τροποποίηση την επιστρέφει στην επιλογή «Επιλέξτε ενέργεια»
  7. Από το ορθογώνιο κουτί «Επιλέξτε ενέργεια», επιλέγει τη «Μαζική τροποποίηση»
  8. Από το εμφανιζόμενο ορθογώνιο πλαίσιο «Επιλογή», επιλέγει το «Τροποποιητές» επιλέγοντας τον τροποποιητή που τον ενδιαφέρει.

Οι διαδικασίες 6,7,8 επαναλαμβάνονται τόσες φορές όσοι και οι τροποποιητές που θέλει ο διαχειριστής να συνδέσει με τα προϊόντα του.