Πρώτα ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει το χώρο της αποθήκης ώστε να αποθηκεύονται τα τιμολόγια αγοράς και να μπορεί να παρακολουθεί το αποθεματικό των προϊόντων του. Η δημιουργία γίνεται με την εξής διαδικασία:

  1. Πλοηγείται Ρυθμίσεις ->Προφίλ εταιρίας ->Αποθήκες
  2. Δημιουργεί ΜΙΑ αποθήκη (και μόνο)
  3. Ορίζει την περιγραφή της
  4. Ορίζει τις επιλογές: Παραγγελίες-Αγορές-Φθορές στη θέση «Yes».
  5. Τέλος, πατάει το πλήκτρο της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα.

Τώρα είναι έτοιμος ο διαχειριστής να συνεχίσει στις υπόλοιπες διαδικασίες της αποθήκης.