Στο τμήμα αυτό ο διαχειριστής καταχωρεί τα τιμολόγια αγορών που κάνει ώστε να καταχωρηθούν οι πρώτες ύλες στον αποθηκευτικό χώρο και επιπλέον να καταχωρηθεί και το κόστος τους. Για να γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν τα προφίλ των προμηθευτών, όπως αυτά περιγράφονται στο τμήμα «Προμηθευτές». Για τη δημιουργία μιας αγοράς ο διαχειριστής κάνει την παρακάτω διαδικασία:

  1. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί «+»
  2. Επιλέγει τον προμηθευτή(Προφίλ προμηθευτή), την ώρα και τον αριθμό τιμολογίου (όπως αυτά αναγράφονται στο τιμολόγιο)
  3. Επιλέγει τον αποθηκευτικό χώρο
  4. Επιλέγει το μωβ κουμπί «Προσθήκη νέου προϊόντος» ή Υλικού (νωρίτερα έχει δημιουργηθεί το Υλικό)
  5. Ορίζονται η ποσότητα, η καθαρή αξία, η μονάδα μέτρησης
  6. Επιλέγει το κουμπί «Οριστικοποίηση» (Μόνο έτσι καταχωρούνται τα προϊόντα με τις ποσότητες και τις τιμές αγορών)
  7. Τέλος, πατάει το πλήκτρο της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα.

Τα προϊόντα που θέλω να φαίνονται στην καρτέλα των τιμολογίων αγορών, πρέπει νωρίτερα να έχω επιλέξει μέσα στην καρτέλα του προϊόντος την επιλογή "Ενεργό στην αποθήκη".