Στο τμήμα αυτό ο διαχειριστής δημιουργεί και επεξεργάζεται τα προφίλ των προμηθευτών για την απόκτηση των πρώτων υλών. Επιπλέον, σε κάθε προφίλ μπορεί να παρακολουθήσει την καρτέλα προμηθευτή. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου προφίλ, ο διαχειριστής κάνει την παρακάτω διαδικασία:

  1. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί «+»
  2. Προσθέτει τα στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ.)
  3. Τέλος, πατάει το πλήκτρο της αποθήκευσης για να καταχωρηθούν τα νέα δεδομένα.